Đầu đốt dầu FO Olympia LB

Thương Hiệu:

Đầu đốt dầu FO LB series của Olympia -Japan

Tư vấn báo giá

Mob. 090 575 5579

Email: tuvanbaogia@gmail.com

Giới thiệu

Giới thiệu

Đầu đốt dầu FO Olympia LB

Đầu đốt dầu FO LB-61/LB-81

Dau dot Olympia LB

Thông số kỹ thuật

Thong so ky thuat dau dot olympia LB

Cart